V tomto textu si budeme všímat situaci různých EET povinných podniků a provozovatelů, pro které platí první vlna vstupu do EET. Začneme hotely a skončíme u kempů, těm se naše řešení může hodit nejvíce.

 

Hotel, ubytování

Ubytování


Hotely

Většina hotelů má nějakou formu rezervačního systému. Pokud mají vlastní systém, v rámci svého IT oddělení, nebo pronajatý od dodavatele IT, tak nemusí zavedení EET věnovat velkou pozornost. Dodavatel by jim měl zajistit napojení na systém státní správy. Vetšina transakcí v hotelu probíhá platební kartou. V hotelu je zároveň součástí služeb i stabilní internetové připojení, takže u skupiny hotelů je zavedení eet málo problematické. Navíc jsou zvyklí na jiné typy hlášení, např. cizinecké policii, takže se nepředpokládá velký odpor proti zavedení.

Pokud hledají záložní systém, při výpadku registračního systému nebo internetu, potom ho můžou najít v SMS EET terminálu.

Motely, botely

Provozovatelé ubytování u silnic nebo na lodích budou v souvislosti se zavedením EET řešit zejména otázku stabilního připojení k internetu. Tento je u většiny rezervačních a pokladních systémů podporujících EET podmínkou bezchybného provozu. Pokud má motel nebo loď malý počet ubytovacích míst, malý obrat a robustní rezervační software akutně nepotřebují, využití SMS EET terminálu pro ně může být předskokanem k rozhodnutí o investici do lepší infrastruktury. Při menším počtu transakcí se jeho využití vyplatí i jako trvalé.

Ostatní podobná ubytovací zařízení

Může se jednat o ubytovny, garni hotely a jiné kategorie, definované v hoteliérství. I ony můžou mít problém s EET, pokud doteď nepotřebovaly měnit zaběhlý systém. Při větším množství ubytovávaných hostů je pohodlnější zařídit si komplexní systém s funkcemi, co ušetří provozovateli čas, jenž pak může věnovat rozvoji podniku. Pokud je ubytovací zařízení malé, tak jim čas a peníze ušetří spíš doplňková služba jako je SMS EET  terminál.

Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování

Před pár dny k datu psaní tohoto článku se v médiích objevila informace, že ubytovací služby jako např. AirBnb budou od prosince podléhat EET. Ač mnozí to mohou vnímat jako nespravedlnost, vzhledem k tomu, že jim vyúčtování chodí převodem na bankovní účet, ti co se chtějí pojistit a nebát se případně kontroly, můžou zkusit SMS EET  terminál.

Kempy a tábořiště

V závislosti na tom, jak přijímají objednávky, mohou tyto lesní oázy zápolit s potřebou elektronicky odesílat záznamy o tržbách. Pokud nejsou elektronicky sofistikované, tak se zde SMS EET terminál přímo nabízí. Budou moci pokračovat ve své činnosti tak jako předtím, a odesílat hlášení tržeb po novém.

Ubytování v zařízených pronájmech (např. AirBnB)

Pronajímatelé bytů si pravděpodobně poradí s nabídkou EET pokladen, budou ale zřejmě váhat, jestli při své kapacitě a vytíženosti něco jako pokladnu vůbec potřebují. Mohou sáhnout po SMS EET terminálu. Jestli se časem rozhodnou pro jiné řešení, necháme na jejich potřebách. Slevu na dani si ale může uplatnit fyzická osoba v roce, kdy provede první transakcí, a SMS EET terminál pro ně toto splní.

Ubytování ve vysokoškolských kolejích, domovech mládeže

Dle § 12 Hlavy III zákona o EET jsou z režimu evidence tržeb vyloučeny tržby ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením. Toto se vztahuje zejména na školní jídelny, menzy nebo internáty.

Ostatní ubytování

Všechny nízkorozpočtové zařízení s levným ubytováním můžou profitovat z použití levné technologie. Nemusí složitě vybírat nové technologie, pouze začnou přes SMS evidovat ze zákona dané tržby.

 

Pokračování o gastro zařízeních si přečtěte v následujícím článku.