V druhé části našeho článku se podíváme na to, s čím se při zavádění EET budou potýkat stravovací zařízení. Opět se věnujeme všem typům, které podle zákona do první vlny EET spadají. 

 

Kavárna, restaurace


Stravování a Pohostinství

Stravovací provozy mají obvykle hustý provoz pokud jde o počty transakcí. Pojďme se podívat na jednotlivé typy restaurací a osvěžoven.


Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních

Toto je velká a různorodá skupina. Nebudeme se zabývat velkými restauračními provozy, protože ty si mohou dovolit a už dříve jistě potřebovali robustní pokladny a skladové systémy. Jejich výrobci pokladen se o EET postarají.

Jelikož v době psaní tohoto článku si svůj EET certifikát nevybralo ani 10% z nich, můžou se zapojit do veřejné služby Národní EET. Certifikát pak zpřístupníme jejich pokladně, a navíc dostanou možnost používat SMS EET terminál jako záložní řešení.

Stánky a mobilní zařízení

Stánky, které poskytují ke konzumaci zázemí, jako jsou stoly a židličky budou řešit připojení k internetu a zvažovat nákup některé mobilní pokladny. Ačkoliv jejich rychlost provozu bude na rozdíl od hotelů mnohem svižnější, můžou zvážit SMS terminál jako záložní řešení, anebo se na něj můžou spolehnout úplně. Zákazník jim může předem oznámit, zda bude chtít vydat EET účtenku, nebo ho s tím nemusí zdržovat.

Poskytování cateringových služeb

V cateringu může společnost navázat na existující fakturační a skladový systém, ale pokud ho nemá, může použít SMS EET terminál. Přijde vhod i jako záloha pro práci a pro doplňkový prodej v terénu.


Poskytování ostatních stravovacích služeb

Ostatními stravovacími službami rozumíme v tuto chvíli zejména doplňkový prodej občerstvení. Jste kadeřnice, prodávající svým klientům kávu či jiné nápoje? Provozujete jakoukoliv službu nebo živnost, při které účtujete svým klientům za občerstvení, podané na místě vaší provozovny? Budete muset tyto tržby začít zasílat daňové správě elektronicky. Je možné, že si k tomu zvolíte právě SMS EET terminál, nenáročný na provoz.


Stravování v závodních kuchyních

Závodní kuchyně stojí před otázkou, zda stravují pouze zaměstnance svého zřizovatele, své firmy, nebo nabízejí stravování příchozím zvenčí. Nárazový prodej v daném podniku nezaměstnaným osobám, budou moci bez přerušení provozu evidovat přes SMS. Prodej vlastním zaměstnancům nemusí podle zákona evidovat vůbec.

To samé platí pro prodej obědů v menze pro nestudenty. Soukromý bufet na půdě školy se bohužel musí do EET zapojit, pokud ho nezřizuje škola.

Poskytování jiných stravovacích jiných služeb

Jiné stravovací služby spadají pod výše popsané případy. V podstatě všichni kdo mají něco do činění s jídlem a stravováním, musí evidovat. Sami si zvolí z dostupných metod tu svoji.

Kavárny a jiná pohostinská zařízení

I když SMS jako technologie jen málokdy zklame, její plnohodnotné využití ocení hlavně nenáročné provozovny.