EET se zvlášť malým živnostníkům může jevit jako pěkná otrava, že ano? Proč vy jako drobný podnikatel musíte evidovat každou tržbu a to i přestože vaše skromná živnost tak tak vystačí na vyžití a zároveň při ní riskujete nemalé pokuty za přešlapy, kterých se nemusíte úplně vyvarovat i přes sebesvědomitější snahu. Bohužel odpověď na tuto otázku vám může poskytnou jen samotné ministerstvo financí. My vám celou proceduru můžeme pouze usnadnit nabídkou našich služeb a trochu vám od těch starostí ulevit dobrou radou.

Podobnou úlevou, třebaže ne kdovíjak vydatnou, je i speciální EET sleva na dani. Tu přichystali úředníci na ministerstvu zejména pro živnostníky, fyzické osoby podnikající.
Tato speciální úleva může být uplatněna jednorázově a to až ve výši 5000 Kč. Bude nárokovatelná pouze fyzickými osobami povinnými elektronickou evidencí tržeb a uplatnitelnou od daňového období, ve kterém byla poprvé zaevidované platba. Celé to má však, jak už bývá zvykem, jeden háček.

Oficiální podmínka pro uplatnění mimořádné EET slevy na dani z příjmu až do 5000 korun tkví v tom, že jí lze uplatnit nejvýše do částky kladného rozdílu mezi 15% dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

Pokud teď kroutíte hlavou a drbete se zátylku, nezoufejte, to je naprosto přirozená reakce. Vám teď víceméně stačí vědět, že si o slevu zažádáte na rok, ve kterém začnete s EET.

I přes to, že přesný postup nebyl zatím vysvětlen, zkusme si však kalkulaci výsledné slevy na dani dle výše uvedeného vzorce demonstrovat na příkladu:

Na jedné straně máme hodnotu daně z příjmu (ta je rovna 15% ze základu daně) a na straně druhé základní slevu na poplatníka, která letos činí 24 840 Kč. Nás zajímá kladný rozdíl mezi těmito částkami. Takže pokud bude vaše výsledná daň z příjmu 28000 Kč, budete moci uplatnit slevu maximálně 3160 Kč. Zároveň platí ,že nemůžete jít do mínusu v případě, že vypočtená hodnota daně z příjmu je nižší než základní sleva a vznikl by tak záporný rozdíl.

Zhola pozitivní zprávou však zůstává fakt, že nárok na tuto mimořádnou úlevu na dani nemusíte nikterak dokládat fakturami za případný nákup EET vybavení, softwaru, apod. Tyto náklady si pravděpodobně budete moci odepsat z daní samostatně.